Kto nás podporuje

Ďakujeme za finančnú a materiálnu pomoc:

 • Pekáreň Mihálik, Banská Bystrica
 • DM Drogerie Markt s.r.o.
 • 1. Súkromné banskobystrické gymnázium
 • Stredná odborná škola pod Bánošom, Banská Bystrica
 • ZŠ Spojová, Banská Bystrica
 • Gymnázium Andreja Sládkoviča, Krupina
 • Stavivá Garaj, s.r.o. Banská Bystrica
 • IKEA Slovensko
 • Fifo – cestovná kancelária, Banská Bystrica
 • Autonovo a.s. Banská Bystrica
 • OZ ARISE
 • DD a DSS Sénium Banská Bystrica
 • Kaufland Banská Bystrica
 • Poľovnícky zväz, Badín
 • Lesy Slovenskej Republiky
 • Mestský úrad Banská Bystrica
 • Základná škola Radvaň, Banská Bystrica
 • Farský úrad- Fončorda, Banská Bystrica
 • ALFA BIO / Lunter  s.r.o., Banská Bystrica
 • Vilma Babicová, Hriňová
 • Silvia Fishbaum, USA