2% dane

O.Z. Signál ohrozenia je každoročným prijímateľom.

 

Naše údaje

Signál ohrozenia

právna forma: občianske združenie

IČO: 37889443

Adresa:

Wolkerova 26

974 04 Banská Bystrica

 

Predvyplnené tlačivo pre poukázanie 2% dane:  CDR 2%i-dane