Kontakty

Kontakty

Štatutár Občianskeho združenia: Mgr. Adriana Hrežďovičová

Riaditeľ Centra pre deti a rodiny (Detského domova): Mgr. Lukáš Fukas

Adresa

  • Signál ohrozenia o.z. / Centrum pre deti a rodiny Srdiečko
  • Wolkerova 26
  • 974 04 Banská Bystrica

 

IČO

  •  37889443

 

Telefón

  • telefón  - 048 / 413 11 41
  • mobil - 0911 653 545

 

E-mail

 

Číslo účtu (IBAN)

Pozor, dňa 9.2.2022 došlo k zmene účtu !!!  aktuálne č. účtu je uvedené nižšie

  • SK52 7500 0000 0040 2992 5996 - ČSOB
  • ak poukazujete výživné na Vaše dieťa,  ako variabilný symbol (VS) uveďte prosím dátum narodenia Vášho dieťaťa

GDPR