Kontakty

Kontakty

Riaditeľka Občianskeho združenia a Detského domova: Mgr. Adriana Hrežďovičová

Adresa

  • O.Z. Signál ohrozenia + Centrum pre deti a rodiny Srdiečko
  • Wolkerova 26
  • 974 04 Banská Bystrica

Telefón

  • tel. / fax – 048 / 413 11 41
  • mobil – 0911 653 545

E-mail

IČO

  •  37889443

Číslo účtu

  • 5354043/5200 – OTP BANKA SLOVENSKO, a.s. Banská Bystrica