Kontakty

Kontakty

Riaditeľka Občianskeho združenia a Detského domova: Mgr. Adriana Hrežďovičová

Adresa

  • O.Z. Signál ohrozenia + Centrum pre deti a rodiny Srdiečko
  • Wolkerova 26
  • 974 04 Banská Bystrica

Telefón

  • telefón  - 048 / 413 11 41
  • mobil – 0911 653 545

E-mail

IČO

  •  37889443

Číslo účtu (IBAN) – dňa 9.2.2022 došlo k zmene účtu!!!!!!!!! aktuálne č. účtu je uvedené nižšie

  • SK52 7500 0000 0040 2992 5996 - ČSOB
  • ak poukazujete výživné na Vaše dieťa,  ako variabilný symbol (VS) uveďte prosím dátum narodenia Vášho dieťaťa